Polaroid
(Click photo to enlarge!)

Polaroid


Author:Araki
Title:Polaroid
Description:Polaroid by Araki. 11 x 9 cm. Including frame 27,5 x 24,5 cm.
Item No:335
Price: € 900,00 order

Back